Địa chỉ: 187/3 cô giang, phường cô giang, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Booking: 0384.179.579

Hotline: 0932 030 066

Email: Quinnieclinic@gmail.com

Website: http://quinnieclinic.vn